top of page

Hakkında

Özellikle göçmenlerin yaşadıkları kentin sosyolojisine dahil olma, “karışma” süreçlerinde ortaya çıkan iletişim temelli sorun örüntülerine ve bunların çözümüyle ulaşılabilecek birlikte yaşama olanaklarına dair alandaki eksiklikten yola çıkan bu proje “Farklı kültürel gruplar arasında kültürlerarası iletişim, süreç, örüntü ve ilişkilerin incelenmesi” proje çağrısını takip ederek bu sorunların cevaplarını araştırmayı amaçlamaktadır.

 

Bu minvalde, göçmenliğe dair meso-sosyoloji/etnografi çalışması olarak kurgulanan bu projenin öncelikli hedefi Gaziantep kenti özelindeki Suriyeli göçmenlerin bir “ikamet” mekânı olarak kent içindeki sosyo-kültürel ve ekonomik var olma/kalma stratejilerini anlamak ve kentin yerel halkıyla bu kapsamda geliştirdikleri kültürlerarası iletişim olanak ve örüntülerini ortaya koymaktır. 

 

Bu anlamda proje, göçmenler ile kent-mekân arasındaki ilişkiyi Gaziantep kentinde yerleşik sosyoloji ekseninde betimleyici ve keşfedici bir yöntemsellikle inceleyerek  kültürlerarası iletişim ve göç sosyolojisi (-etnografisinin) kütüphanesine dâhil edilecek biçimde göçmenlere dönük bir kent politikasının içerimlerini tespit etmeye gayret edecektir. Ayrıca, hâlihazırda proje her ne kadar Gaziantep kenti özelinde gerçekleştirilecek olsa da, bu projenin ortaya çıkarmayı hedeflediği örüntülerin, her biri özgün bir deneyim/ilişkisellik içeren mekân-göçmen ilişkisine dair farklı kentlerde yapılacak çalışmalara da rehberlik edebileceği de öngörülmektedir.​

bottom of page